Vinterförvara din husvagn

Nyhet- nu kan du vinterförvara din husvagn hos oss. Läs gärna våra tips, prislista längre ned på sidan.

För att ni inte ska glömma några viktiga detaljer inför denna process har vi skrivit ned några anteckningar. 
Att tänka på inför vinteruppställningen/vinterförvaringen
 
Glöm inte att ha din husvagn försäkrad, även om den är avställd, då oturen även kan slå till mot den plats ditt fordon står vid under vintern. Tänk speciellt på att tömma vattentankarna, varmvattenberedaren och toaletten samt förse husvagnen med 1–2 torrbollar – beroende på storlek.
 
Batterier/El
Batterierna skall ses över. Kontrollera laddningsstatus och vattennivå. När det gäller bodelsbatteriet skall man slå av huvudströmsbrytaren på elblocket så att all förbrukning stängs av. I husvagnar förekommer det oftast syrabatterier eller gel-batterier. Dessa batterier ska laddas på olika sätt och det är mycket viktigt att de laddas på rätt sätt. Därför krävs det olika laddare. I husvagnar sitter redan avsedda laddare vilket innebär rätt laddning. Ladda inte syrabatterier med en laddare som är avsedd för gel-batterier, då kan laddaren gå sönder. Använd bara helautomatiska laddare, risken finns annars att man bränner sönder batterierna om de överladdas. Ta reda på vilket som gäller innan ni underhållsladdar era batterier vintertid, då får ni batterier som håller längre. Vid felaktig hantering eller laddning upphör garantin att gälla.
  
Däck
Pumpa extra mycket luft i däcken när fordonet skall stå uppställt en längre tid för att förhindra att det blir ”plattor” av dem – med dagens moderna däck räcker det. Man behöver alltså inte rullahusvagnen med jämna mellanrum för att däcken skall behålla sin rundning.
 
Vattensystem
– 
Vattensystemen måste tömmas för att förhindra att ledningar och kopplingar fryser.
– Ställ kranarna i öppet mellanläge mellan varmt och kallt, annars kan det frysa sönder. Kom ihåg: Frysskador ersätt EJ av garantin.
– Lägg ned duschslangen så att eventuellt vatten i slangen rinner ut.
– Töm färsk- och spillvattentankar.
– Öppna tappkranarna helt.
– Töm toaletten helt och skölj också gärna ur den med något antibakteriellt medel för att förhindra obehagliga lukter som biter sig fast.
– Häll i en liten mängd spolarvätska till alla vattenlås (diskho, handfat & duschbrunn).
– Ta ur säkringen till vattenpumpen eller slå av pumpbrytaren om det finns en sådan.
– Håll kylskåpsdörren öppen med t.ex. en tidning.
     
Kondens/Fukt
Ta gärna ur dynor/textilier då dessa drar åt sig extra mycket kondens. Fukt är husvagnarnas och husbilarnas värsta fiende. Det är aldrig roligt och ibland direkt hälsovådligt med fukt eller mögel som lätt bildas om luftfuktigheten blir för hög. Ställ in 1 eller flera torrbollar som drar till sig fukten. Se även till att alla ventilationshål är öppna.
 
Service
Gör servicen på hösten. På våren kan det vara väldigt långa väntetider! Hos oss kan ni lämna in er husvagnsnyckel i receptionen. Då kan ni boka service / reparation och företaget kommer till oss och hämtar nyckel. Så ni behöver inte åka hit i onödan.
 
Slutord
Följer ni alla dessa råd minskar riskerna avsevärt att ni ska drabbas av obehagliga överraskningar när det är dags att ta fram ”Pärlan” från ert vinterställe. Glöm inte heller att tömma husvagnen på ALLT ätbart, står ni t.ex. på landet finns alltid en viss risk för att ni får ovälkomna gäster i form av exempelvis möss, och dessa gnagare kan ställa till väldiga skador om de får härja fritt under hela vintern.

Vinterförvaring             31/10 – 30/4      1900:-

Hos oss kan ni beställa tilläggstjänster, såsom: 

Byte av torrboll inkl. boll          150: - liten 300:- stor
 
Laddning av batteri                   250: -
 
Skotta av snö från tak               150: - per gång
 
Tvätt av husvagn                       1000: -
 
Påfyllning av luft                        100: -
 
Nyckelförvaring för service      100: -
 
Gasoltest                                    300: -
  

Dags att ta fram husvagnen, då erbjuder vi:

 
Försäsongsplats          1/5 – 31/5          2250: - inkl. el
Eftersäsongsplats        1/9 – 30/9          2250: - inkl. el